Zakres działań

  • Audyt funkcji marketingowych
  • Analiza i raporty ze wskazaniami odpowiednich działań
  • Opracowanie strategii, marketing-mix i planów działań
  • Wdrożenie i realizacja założonych działań
  • Outsourcing funkcji marketingowych do nas lub dalsze wsparcie doradcze

„Problem jest nie do rozwiązania
do czasu aż przyjdzie ktoś,
kto o tym nie wie i problem rozwiąże…”

- Albert Einstein

Zgłoś swój problem